ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ Հասարակական Կազմակերպություն

 

 

 

ball.gif

 

 

 

Կազմակերպության գործունեությունը

1. Կազմակեպության առաքելությունը

 Գյումրու Տնտեսագիտական Խորհրդատվական Ընկերության /ԳՏԽԸ/-ի առաքելությունն է՝ աջակցել համայնքների սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը, Շիրակի տարածաշրջանում տնտեսական բարեփոխումներին ազգաբնակչության մասնակցությունը, քազաքացիական հասարակության ձևավորման և ժողովրդավարական զարգացման գործընթացի խթանումը:

2. Շահերի պաշտպանության ոլորտում կազամակերպության փորձառությունը

  1996 թ. սեպտեմբերից ԳՏԽԸ-ն Եվրասիա հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացրել է խորհրդատվական և տեղեկատվական աշխատանքներ, պաշտպանելով տարածաշրջանի ազգաբնակչության շահերը պետական ունեցվածքի մասնավորեցման և գույքի սեփականաշնորհման բնագավառներում:

 1998 թ-ից Կրթության Զարգացմամբ Ակադեմիայի աջակցությամբ անցկացրել է ծրագրեր ձեռներեցների և ֆերմերների տնտեսական իրավունքների իրազեկման և պաշտպանության հարցերով:

 Ներկայումս կազմակերպությունը շարունակում է գործունեությունը հանրային շահերի պաշտպանության բնագավառում, աջակցելով տեղական ինքնակառավարման մարմիններին և երիտասարդությանը՝ կրթության և աշխատանքի տևղավորման հարցերով:  

3. Իրականացված ծրագրեր

 1997 թ. նոյեմբերի 25-ին, կազմակերպությունը անցկացրել է Գյումրիում հանրապետական գիտաժողով «Սեփականաշնորհման գործընթացը և արդյունքները» թեմայով:

 1997-1998 թ.թ. կազմակերպությունը Շիրակի մարզի 115 համայնքների գյուղապետերի և նրանց տեղակալների համար անցկացրել է դասընթացներ տեղական ինքնակառավարման կառույցների ժողովրդավարական զարգացման վերաբերյալ:

  1998-1999 թ.թ. ԳՏԽԸ-ն կատարել է Հարավային Կովկասի հանրապետությունների տարածաշրջանների զարգացմանն ուղղված հետազոտություն, այդ երկրների նմանատիպ կազմակերպությունների հետ միասին: Ծրագրի նպատակն է եղել ուսումնասիրել երեք պետությունների ռեգիոնների բնակչության սոցիալական և տնտեսական իրավիճակը, գնահատել նրանց հնարավորությունները և պատրաստակամությունը փոխադարձ համագործակցության համար:  

1999-2000 թ.թ. կազմակերպությունը կատարել է ուսուցողական ծրագիր «Համակարգչային գործավարություն» Շիրակի մարզի համայնքների գործազուրկ երիտասարդների վերապատրաստման համար, որի արդյունքում մասնակիցների 30% ապահովվել են աշխատանքով:

  1999-2005 թ.թ. ԳՏԽԸ-ի նախաձեռնությամբ Շիրակի մարզում կազմակերպվել և անցկացվել են գործարարության զարգացման սեմինարներ Գըումրիում, Արթիկում, Մարալիկում, Ախուրյանում, Աշոցքում եվ Ամասիայում, ինչպես նաև ՀՀ այլ մարզերում (Լոռի, Տավուշ, Արագածոտն և այլն) կանանց ձեռներեցության զարգացման դասընթացներ:

  1999-2001 թ.թ. սեպտեմբերից, կազմակերպույունը, Շիրակի մարզում անցկացրել է գյուղական համայնքների զարգացման ծրագիր, կատարվել է մարզի համայնքների սոցիալական եվ տնտեսական իրավիճակի հետազոտություն և վերլուծություն: Գյուղական համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ անցկացվել են կառավարման դասընթացներ, սեմինարներ, խորհրդատվություն, մշակվել և հրատարակվել են համայնքի զարգացման հիմնահարցերին նվիրված տեղեկատվական-վերլուծական ամսագրեր:

 2001-2003 թ.թ., ԳՏԽԸ-ն Շիրակի մարզում կատարել է հետազոտություներ, սեմինարներ և դասընթացներ քաղաքացիական նախաձեռնությունների զարգացման թեմաներով, որով նպաստել է մարզի ռեգիոնալ համայնքային հասարակական կազմակերպությունների ստեղծմանը:

  2003-2004 թ.թ. կազմակերպությունը կատարել է շուկայական հետազոտություն Գյումրու ձեռնարկությունների համար, իսկ 2004-2005 թ., անցկացրել է դասընթացներ և խորհրդատվություն տարածաշրջանի ձեռներեցների համար, խթանել Շիրակի մարզում ֆերմերային տնտեսության և գործարարության զարգացման գործընթացը:

    2004-2006 թ.թ. ԳՏԽԸ-ն իրականացրել է ծրագիր, տարածաշրջանային գործարարությանը օժանդակելով՝ պետական, մասնավոր և հասարակական կազմակերպությունների աջակցության ծառայություններով:  

2006-2010 թ.թ. ԳՏԽԸ-ն իրականացրել է տարբեր ծրագրեր, որոնց թվում կարելի է նշել բնակլիմայական փոփոխություններով պայմանավորված տնտեսական հետևանքների գնահատումը, Գյումրու տեխնոպարկի կառուցման գիտատեխնիկական ներուժի գնահատումը և տնտեսական հիմնավորումը:

 

4. ԳՏԽԸ-ի գործունեության ոլորտներն են՝
 
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
-Բիզնես պլանի մշակում
-Համայնքի ռազմավարության մշակում
-Շուկայի հետազոտություն եվ շուկայական ռազմավարության մշակում
-Տեղական եվ օտարերկրյա գործընկերների որոնում
-Կառավարում եվ աշխատանքի կազմակերպում
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
-Տնտեսական օրենսդրություն
-Շուկայական իրավիճակը եվ գործարար վիճակագրություն
-Գործընկերների ընտրություն
-Գործարար առաջարկություն
ՈԻՍՈՒՑՈՒՄ
-Տնտեսագիտություն
-Շուկայագիտություն
-Ֆինանսական կառավարում
-Ձեռներեցության հիմունքներ
-Տեղական ինքնակառավարում
-Հաշվապահություն
-Գործավարություն
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ
-Տնտեսական արդյունավետություն
-Տարածաշրջանի սոցիալ-տնտեսական զարգացում
-Արտադրանքի եվ ծառայության իրացում
ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
-Նոր տեխնիկայի եվ տոխնոլոգիայի ներդրման արդյունավետության հաշվարկ եվ վերլուծություն
-Ինքնարժեքի հաշվարկ եվ վերլուծություն
-Ֆինանսավարկային հաշվարկ եվ վերլուծություն
-Բիզնեսի հիմնման եվ զարգացման վերլուծություն
-Կազմակերպություններում մարքեթինգային բաժնի եվ ծառայության ստեղծման աջակցություն

 


Հասցե՝ 3108, Գյումրի,Գերցենի 2գ
Հեռ./ֆաքս +374) (312) 36671
Հեռ. +374 (55) 703707
 
 
 

Հարցերով դիմել՝ Արամ Սուքիասյանին

E-mail: ecs_gyumri@mail.ru

 

Hosted by uCoz